Dieses Blog ist mehrsprachig mit Kommentaren in Deutsch - Ungarisch - Slowakisch
Dienstag, 25. August 2015
Sokszor a kevesebb, több.
Weniger ist manchmal mehr.
[Fordítás német-magyar: Csóka Melinda, Mgr.]

Nem kell mindig hangzatos politikai szöveggel a nép figyelmét felkelteni. Már öt éve rendszeresen járok az ünnepélyes koszorúzásra a falunapi ünnepség keretein belül, és az eddigi politikai pártok képviselőinek beszédeit könnyen felejthetőnek találtam.
Ezeknek a mindennapi élethez, a falubeliekhez, vajmi sok köze volt, nem igazán közvetített üzenetet számukra. Csak a szokásos hangzatos politikai duma - sok hűhó semmiért.
Az idei alkalom nem ilyen volt, más volt: nem volt egyetlen frakció politikai magasztalása sem, nem villantotta meg senki az elérhetetlen, tökéletes világ látképét sem, amely egyébként sem létezik. Úgy éreztem, megérkeztünk a jelenbe, a valóságba és a jelenlévők is ezt érezhették, mert nagy tapssal illették a pogármester úr beszédét.
Az igazat megvallva engem is kellemesen meglepett, és bevallom meg is hatott. A falu minden lakosának, aki részt vett az ünnepélyes eseményen, és akiknek nem volt rá alkalmuk, lehetőségük, azoknak is, szeretném a polgármester úr ezen megindító beszédét közzétenni, természetesen az ő engedélyével.
Ugyanis a szó elszáll, az írás marad - az írott szó mindnyájunkat egy békésebb együttélésre tud sarkallani.


*
Es müssen also nicht immer politisch populistische Reden sein, um die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich zu lenken. Ich gehe seit fünf Jahren zu der feierlichen Kranzniederlegung im Rahmen des Dorffestes und habe alle bisherigen politischen Ansprachen mehr oder weniger an mir vorbei ziehen lassen, weil die Botschaft mit dem Alltag und dem Leben der Dorfbewohner nur wenig zu tun hatte. Die üblichen Politiker-Reden eben: viel heiße Luft und sonst nichts.
Diesmal war es anders: kein politischer Aufputz von irgendwelchen Fraktionen, kein Vorgaukeln von einer heilen Welt, die es gar nicht gibt. Wir sind in der Realität angekommen und die anwesenden Menschen haben sich dafür mit einem deutlichen Applaus bedankt. Und ich –, ich war angenehm überrascht und ehrlich gesagt, sehr berührt. Für jene Ortsbewohner, die an dem Festakt –aus welchem Grund auch– nicht teilnehmen konnten, möchte ich die Ansprache von unserem Herrn Bürgermeister (mit seiner Erlaubnis) veröffentlichen und zum Nachdenken bewegen für ein friedliches Miteinander. Gesprochene Worte werden schnell vergessen, hingegen geschriebene Worte kann man sich immer wieder vergegenwärtigen.


______________________________________________________

Kedves hölgyeim, uraim,
tiszteletes Esperes Úr,
vendégeink!Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a tizenötödik Pódatejedi falunapi rendezvényünkön.
Próbáljuk meg az ilyen ünnepségek alkalmával tudatosítani, hogy közösséget alkotunk és csak közös igyekezettel, megértéssel a másik és a másság iránti tisztelet mennyire fontos ebben a feldúlt és szétzilált világunkban.

Az emberiség rengeteg problémával küzd a mai időkben, háborúk dúlnak, sajnos európában is, menekültek ezrei hagyják el hazájukat és értékeiket vesztve menekülnek jobb sorsuk reményében családjukkal.

A közösségek a családokból indulnak és a jó családokból lesznek az alkotó képes közösségek, melyek értékeket és hagyományt hagynak az utókornak. Kivánok nagyon sok élményt és jó szórakozást Pódatejed Községünkben, nem csak a mai nap folyamán.
Végezetül az önkormányzatunk nevében is köszönöm az anyagi és erkölcsi támogatást amit nyújtottak felénk. A támogatók névsorát közöljük majd a helyi hangos bemondón és közösségi WEB-oldalunkon. Köszönetemet fejezem ki a legközelebbi munkatársaimnak az elvégzett munkájukért.
Felkérném a képviselő társaimat, hogy kegyeletünk jeléül helyezzék el a koszorúnkat a háborúban elesettek emlék müvénél és az Esperes Urat hogy tartsa meg az istentiszteletet.
Köszönöm.